autoregulacja


autoregulacja
autoregulacja {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż IIa, lm D. autoregulacjacji {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'samoczynna automatyczna regulacja jakiegoś mechanizmu, urządzenia itp.; samoregulacja': {{/stl_7}}{{stl_10}}Autoregulacja maszyny, przyrządu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'samoczynne regulowanie się procesów zachodzących w jakiejś dziedzinie życia; samoregulacja': {{/stl_7}}{{stl_10}}Autoregulacja popytu w gospodarce rynkowej. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'właściwość organizmów żywych, środowiska przyrodniczego itp. polegająca na regulowaniu własnych procesów biologicznych w celu utrzymania stanu równowagi; samoregulacja' {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • autoregulacja — ż I, DCMs. autoregulacjacji, blm → samoregulacja Autoregulacja urządzenia. Autoregulacja organizmu …   Słownik języka polskiego

  • samoregulacja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} samoczynna, automatyczna regulacja jakiegoś mechanizmu, urządzenia itp.; autoregulacja : {{/stl 7}}{{stl 10}}Samoregulacja urządzeń grzewczych.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • autoregulacyjny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. autoregulacja: Udar cieplny powstaje w wyniku załamania mechanizmów autoregulacyjnych, broniących przed przegrzaniem. (CzK) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień